Oct 10, 2012

Thái Cực Quyền - Dương Lộ Thiền Kỳ 4: Hạ gục đối thủ chỉ với 3 chiêu            Lần thứ 3 trở lại Trần Gia Câu, đang không biết suy tính ra sao để có thể học được những chiêu thức mơi từ vị sư phụ khó tính Trần Trường Hưng thì Dương Lộ Thiền nghe tin sự phụ mình đã bị bắt vào nhà lao quan phủ vì tội trộm ấn quan. Biết sự phụ mình trong sạch nhưng vì có kẻ ghen ghét nên mới gây ra đại họa cho cả gia đình, Dương Lộ Thiền quên hẳn chuyện học võ, tìm mọi cách cứu sự phụ. Lân la dò hỏi, Lộ thiền biết rằng, kẻ trộm ấn quan phủ là một kẻ rất giỏi kinh công. Mà trong số những người đến xin học Thái Cực quyền mấy tháng gần đây, chỉ có Liễu Ngũ là người do bị từ chối mà sinh ra oán hận Trần Trường Hưng, đi khắp nơi nói xấu ông. Trong huyện Ôn, Liễu Ngũ nổi tiếng là tay trộm cắp với tài kinh công kinh người. Chính hắn đã trộm ấn quan rồi viết giấy để lại đổ tội cho Trần Trường Hưng.
            Sau khi điểu tra kỹ càng, Dương Lộ Thiền tìm đến Liễu Ngũ đòi ấn quan và bắt ngay ra đầu thú. Liễu Ngũ là tay anh chị có hạng ở huyện Ôn, lại có tuyệt kỹ khinh công nên chẳng coi Lộ Thiền là gì. Nhưng hắn không ngờ rằng, kẻ lạ mặt ăn mặc cục mịch như một tên bán than kia lại có thể đánh ngã hắn chỉ trong 3 chiêu. Rồi khi muốn lồm cồm bò dậy định nhảy qua tường trốn, hắn đã bị Lộ Thiền dùng tay nhẹ nhàng đẩy văng xuống nền đất. Chiếc ấn cùng tên tội phạm bị đem lên trình quan phủ. Trần Trường Hưng vì thế mà được xóa bỏ hết tội danh.
            Khi Trần Trường Hưng từ nhà lao trở về, không giống như lần trước, Lộ Thiền vội vã khước từ sư phụ ra về. Nhưng Trần Trường Hưng vốn là người thông minh, ông biết rằng, Lộ Thiền từ xa ngàn dặm lặn lội lần thứ ba đên Trần Gia Câu tất là vì việc học võ. Nhưng vì Lộ Thiền vừa có ơn cứu mạng với mình, nên Trần Trường Hưng chưa tiện nói, đành nói LoojThieenf ở lại nhà mình thêm mấy ngày. Sau đó, trong một đêm trăng sáng, đợi mọi người ngủ say, Trần Trường Hưng mở chiếc tủ bí mật ở đằng sau tường lấy ra hai bức tranh “Thái Cực Hư Thực Đồ” đưa cho Lộ Thiền. hai người, một thầy một trò nằm ngay trên giường hoa tay múa chân luyện võ. Lần này, Trần Trường Hưng đã đem những bí quyết tổ truyền của Thái Cực quyền dạy hết cho Lộ Thiền.
            Thế là, ba lần đến Trần Gia Câu, 18 năm trời đằng đẵng, Dương Lộ Thiền mới có thể học hết toàn bộ chân truyền của Thái Cực quyền pháp, bước hết chặng đường cầu học của mình để trở thành Dương Vô Địch, ông tổ của Thái Cực quyền Dương phái sau này.

No comments:

Post a Comment